Kako lahko povežemo moški in ženski pol?

Družina | Kariera | Življenje
7. marca 2021

Moški sam je nepopoln. Popoln postane z žensko. Vendar moški občuti razliko med žensko in sabo. Enako velja za žensko. Popolna postane z moškim, pa vendarle občuti razlikom med sabo in moškim. Oba postaneta kot človeka celovita, ko lahko v sebi v eno povežeta moški in ženski princip.

Veliko je razlik, ob katerih se niti ne zavedamo, da poglabljajo ločevanje med moškim in žensko.  

Začnimo z razlikovanjem med telesom in duhom. Kaj vam je bližje, s čim se lažje povežete? Morda ima za vas kaj od tega celo večjo vrednost? 

Žensko povezujemo s telesom, moškega z duhom. Mnoge duhovne poti se odpovedujejo telesu, telesnosti in njenim užitkom ter dajejo prednost duhu. Takšna duhovna pot je v mnogih pogledih zanikanje ženske, potlačenje ženskega principa. Ne vodi v enost, temveč jo odpravlja.

Tako je tudi z levo in desno možgansko polovico. Leva predstavlja moški princip, desna ženskega. Katera je pri vas dominantna, katera je v spredju? Ali dovolite drugi polovici možganov, da se izrazi?

Nasprotno je leva stran telesa povezana z mamo, žensko linijo in desna z očetom, moško linijo. Katera je pri vas močnejša? Katera je pretočnejša? 

Zgoraj je moško, spodaj je žensko. Kateri del telesa bolj čutite?

Kadar se želimo znebiti bolezni (se z njo borimo, ji skušamo ubežati ali jo zanikamo), se vedemo moško. Ko z njo soglašamo, se vedemo žensko. Če se sme oboje združiti, delujeta zdravje in bolezen skupaj in postaneta eno.

V času je preteklost ženska. Prihodnost je moška. Kadar gledamo nazaj, ravnamo na ženski način. Ko se obrnemo k temu, kar prihaja, ravnamo moško. Kako lahko tu moško-ženski princip sodelujeta? Tako da takrat, ko nas preteklost povleče v svoje tirnice, ne ukrepamo. Čakamo, dokler pritisk preteklosti ne popusti in se zmoremo obrniti naprej. Šele takrat delujemo. 

To je bila priprava. Sedaj pa vas vabim na kratko meditacijo, povzeto po vajah Berta Hellingerja, s katero boste v sebi združili moški in ženski pol. 

Kliknite na povezavo:  https://youtu.be/9eFLjOjqSRg

Objem,

Dušanka Vake

(Kaj pravite, nimam čudovitega imena? Oče – Dušan, mama – Ana)

 Prirejeno po: Bert Hellinger, Aktualna pomoč v življenju, januar 2011.