Dogajajo se premiki, ki pa so včasih manjši, včasih večji, zagotovo pa so. Ko hodiš na postavitve več let, lahko opazuješ, kako se spreminjaš, hkrati pa se spremembe dogajajo tudi na drugih nivojih, predvsem v odnosih do najbližjih. Prideš pa tudi do spoznanja, da imajo vsi ljudje svoje zgodbe. Marsikoga sem v življenju obsojala. Postavitve so mi dale uvid, da smo včasih tako ujeti in prepleteni s svojo družino, da ne zmoremo biti drugačni. Na ljudi več ne gledam kot na posameznike, ampak smo zmeraj del celotnega družinskega sistema. Pravzaprav nismo nikoli sami. Naša moč je v povezavi s predniki, na katere se lahko naslonimo in nam dajejo podporo, ko živimo svoje življenje.