Postavitve so mi prinesle veliko spoznanj. Prvo takšno spoznanje je, da sem ves čas spreminjala samo sebe, posledično pa so se spreminjali moji odnosi z najbližjimi. Drugo takšno spoznanje je naravni red v družini, ki ga moramo v življenju upoštevati in na tak način dati najbližjim pravo mesto. Na tak način sem izboljšala odnose z očetom, mamo, sestrami, partnerjem in otroki. Kljub temu, da imam svoje otroke neizmerno rada, sem ves čas čutila distanco do svoje hčere. Šele ko sem razreševala odnos s svojo mamo, se je posledično začel spreminjati odnos do hčere. Ko je prišla po nekaj letih sama k meni in me srčno in brez zadržkov objela, sem vedela, da sem s postavitvami za naju naredila res veliko.